• Murzalieva Zhyrgal Nurzhanovna – Chairperson of the Committee
 • Kalieva Gulbara Utyurovna
 • Anarbotoeva Bubusara Rustamovna
 • Bekbayeva Nuriya Khuseinovna
 • Abylkasymova Gulnara Abdymyktarova
 • Ibraimova Zhyldyz Belekovna
 • Omuralieva Anara Mederbekovna
 • Alimbekova Zhyldyz Kubanychbekovna
 • Boronchieva Gulsana Ismailovna
 • Ryskulova Aida Bekenovna
 • Ainura Melisovna Satarova – Chairperson of the Committee
 • Zhumabayeva Zhyldyz Kabylovna
 • Turgunbekova Gaukhar Rafikovna
 • Isayeva Kundus Kedeikanovna
 • Orozova Damira Toktonaliyevna
 • Kadyrova Gulnaz Kubanychbekovna
 • Aliyeva Gulkayir Sakeshovna
 • Omuralieva Anara Mederbekovna
 • Kadyrkulova Alma Kamchybekovna
 • Nasyrkanova Zhyldyzkhan Nasyrkanovna
 • Seidakmatova Aida Asanbekovna – Chairperson of the Committee
 • Temirbekova Aida Abdrakhmanovna
 • Agyshaeva Nargiza Toktobolotovna
 • Kadyrova Gulnaz Kubanychbekovna
 • Abylkasymova Gulnara Abdymyktarova
 • Sydygalieva Asel Babanovna
 • Anarbotoeva Bubusara Rustamovna
 • Artykova Nurjamal Momunzhanovna
 • Karimbayeva Cholpon Mamateminovna
 • Apysova Aida Aidaralievna
 • Karimova Rakhat Abdyldaevna
 • Ryskulova Aida Bekenovna
 • Chekirova Asel Melisovna – Chairperson of the Committee
 • Abylkasymova Gulnara Abdymyktarova
 • Aydaralieva Venera Kalmuratovna
 • Aydyralieva Aiseyil Abdykadyrovna
 • Seydakmat kyzy Nazira
 • Smadiyarova Aijan Alimzhanovna
 • Sulaimanova Elmira Mitalovna
 • Kadyrkulova Alma Kamchybekovna
 • Ibrayeva Chynara Nazarbekovna – Chairperson of the Committee
 • Asanova Nurgul Moldobekovna
 • Kadyrkulova Taalaaikul Kalykbekovna
 •  Ryspekova Anisa Ryspekovna
 • Dzhusupbekova Kosmira Aitakunovna