Толобекова Айзада Туратбековна

Долбоордун жардамчысы
Phone 0559 07-22-29
Whatsapp 0701 90-00-73
Email aizadaturatbek@gmail.com
Общий стаж работы 8 жыл
Стаж работы в организации 4 жыл

Образование

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык академиясы
Багыты: Юриспруденция
Адистиги: Салык жана бажы мыйзамдары (артыкчылык диплому).
Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясынын алдындагы үзгүлтүксүз билим берүү жана экспертиза борборунун магистри
Багыты: Юриспруденция
Адистиги: Жарандык, үй-бүлөлүк жана эл аралык жеке укук
Даражасы: укук магистри

Повышение квалификации

  • Жаш юристтер жана адвокаттар үчүн «Адам укуктарын натыйжалуу коргоо жана конфликттик кырдаалдарды чечүү» темасындагы төрт этаптуу тренингден өткөндүгү жөнүндө Сертификат;
  • Адвокаттардын окуу борборунун машыктыруучулары үчүн «Германияда жана Кыргыз Республикасында адвокаттардын квалификациясын жогорулатуу практикасына салыштырмалуу баяндама» темасындагы тренингге катышуу жөнүндө Сертификат;
  • «Доо жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоонун процесстик каражаты катары» темасындагы тренингге катышуу жөнүндө Сертификат;
  • «Адвокаттын кесиптик көндүмдөрү» темасы боюнча тренингге катышуу жөнүндө Сертификат;
  • «Мурас» темасы боюнча тренингге катышуу жөнүндө Сертификат