Таалайбекова Эркинай Таалайбековна

Байланыш боюнча адис, долбоордун координатору
Email erkinay94@gmail.com
Телефон 0990590990
Общий стаж работы 7 жыл
Стаж работы в организации 1 жыл

Образование

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ (КГЮА)
2011 – 2016 Жогорку | Эл аралык укук факультети, «Ислам укугу» адистиги

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ (КГЮА)
2016 – 2017 Магистр | Укук жана ишкердик факультети, профили: «Жарандык укук; жер мыйзамы; Бизнес укугу; артыкчылык диплому менен бүтүргөн

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ (КГЮА)
2017 – 2020 Аспирантура | Илимий ишмердүүлүктү уюштуруу жана инновациялык өнүгүү бөлүмү, шифр: 12.00.06 – «Жаратылыш ресурстары укугу; айыл чарба мыйзамы; экологиялык мыйзам»

Повышение квалификации

Квалификацияны жогорулаткан жана төмөнкү багыттар боюнча кошумча билим алган: “Мыйзам чыгаруу процессинин этаптары”, “Долбоорлоонун негиздери”, “Стратегиялык пландаштыруу”.
Коомдук дипломатия мектеби, Армения, 2018-ж.
Адам укуктары мектеби “УКУК” 2019-ж.
Борбордук Азиядагы лидер аялдар үчүн LIVE тренингин өткөрүүгө көмөктөшүүчү LIVE семинары, 11-январь – 24-март, 2021-ж.
Графикалык дизайн курсу ЖЧК “One Click”, 5 – февралдан 20-апрелге чейин, 2021-жыл.
“Зордук-зомбулук экстремизминин алдын алууга жана ага каршы аракеттенүүгө комплекстүү мамиленин 10 жылдыгына арналган Конференция: алдыңкы тажрыйба жана жаңы чакырыктар – ЕККУнун көз карашы”, ЕККУнун “Чыдамсыздыкка жана зордук-зомбулукка каршы лидерлер” демилгесинин жыйынтыктоочу иш-чарасы (LIVE), Австрия, Вена шаары, 20-22-июнь, 2022-жыл.

Награды

Окуудагы ийгилиги жана жигердүү социалдык катышуусу үчүн “ҮМҮТ” президенттик стипендиясынын стипендиаты, 2014 жыл.